KORISTUSTALGUD

Korsitustalgutel osales 54 inimest. Tubli töö tulemusena sai
koristatud tormimurd ning riisutud park lehtedest ja okstest. Pärast
pakuti suppi ja kringlit.

Pildid asuvad SIIN